Tekniker

Allt under ett tak

EBP:s produktionsanläggning i Olofström är en av norra Europas större tillverkare av karossdelar inom nischvolymsegmentet. Med vårt flexibla produktionssystem kan vi optimera produktionsserier efter våra kunders behov och produktens komplexitet.

Vår presslinje togs i drift så sent som 2005 och är en av de kraftfullaste och mest anpassningsbara i Europa. I sammansättningslinjen används effektiv och flexibel robotteknologi. Såväl vår ytbehandlingsteknik som vår paketeringsprocess ligger i absolut framkant. Som biltillverkare är ni välkomna hit och se processerna med egna ögon.

Med öga för kvalitet

På EBP är kvalitetsarbetet en ständigt pågående process. Kvalitetskontrollen är inbyggd i hela processen vilket manifesteras i våra ISO/TS 16494- och ISO 14001-certifikat. I enlighet med varje kunds specifika standarder utför vi regelbundet prov där vi kontrollerar de olika produkternas måttnoggrannhet, form, finish och hållfasthet.

PRESSNING

En fullvuxen och fullt anpassningsbar presslinje

EBP:s pressverk är byggt för att uppfylla fordonsindustrins växande efterfrågan på
karossdelar av origínalkvalitet tillverkade i nischvolymer. Därför uppfyller vår presslinje mycket högt ställda krav på presskraft, precision och kapacitet. Samtidigt är varje press utformad för att enkelt kunna anpassas efter olika verktygsegenskaper. Detsamma gäller pressverkets layout.

Vår presslinje består av sex separata pressar med en maximal presskraft på 2 000 ton och med pressbord upp till 5x2,5 meter. Presslinjen är helautomatisk med robotar som matar råämnet mellan varje presstempo. Linjen kan köras i allt från ett till sex presstempon, med utmatning efter valfritt tempo. Presslinjen kan också köras reversibelt med inmatning i press 6 för en effektivare utnyttjandegrad.

Sammansättning

Alla vanliga sammansättningstekniker i en och samma anläggning

Våra system är fullt kompatibla med alla i branschen mest förekommande industrirobottekniker som t.ex. från ABB och KUKA. Vi har även flexibilliteten att använda oss av andra robottekniker som kunden tillhandahåller vid övertagande av existerande sammansättningsanläggningar för installation hos EBP.

Falsning

För närvarande använder vi två olika falsningstekniker: Table top falsning och rullfalsning. Table top falsning ersätts ofta av rullfalsning vid reservdelsproduktion av minskande volymer efter EOP, då detta ger ekonomiska fördelar utan att kvaliteten påverkas.

Punktsvetsning

För punktsvetsning av stål använder vi såväl manuella som robotmonterade och fasta svetsaggregat, antingen i vår flexibla presslinje eller tillsammans med den utrustning som kunden tillhandahåller. En automatiserad elektrodmatningsstation används för automatisk formning av svets-elektroderna, vilket garanterar att punktsvetsfogarna håller högsta kvalitet.

MIG-svetsning

Vi har den utrustning och expertkunskap som krävs för att utföra MIG-svetsning av både stål och aluminium vid automatisk produktion i robotceller. I de fall en automatiserad lösning inte är lämplig använder vi manuell svetsning, utförd av licensierade svetsare.

Nitning och clinchning

För sammanfogning av aluminium använder vi clinchning, självstansande nitning och nitning, beroende på vilken process kunden har valt för den aktuella produkten.

Ytbehandling

En förstaklassig ytbehandlingsanläggning med kapacitet för helsidor

EBP kan leverera ytbehandling i OEM-kvalitet på alla typer av karossdelar – från minsta balk till största motorhuv – i både stål och aluminium. Med våra stora ytbehandlingsbad har vi även kapacitet att ytbehandla helsidor och stora produktionsdetaljer till lastbilshytter.

Vårt datorstyrda system för katodisk galvanisk beläggning har 19 doppningsstationer för avfettning, zink-mangan-förbehandling, katodisk elektrodoppning, härdning och tätning.

EBP:s bärarsystem är flexiblare, kräver kortare uppställningstid och garanterar en ytbehandling av högsta klass, jämfört med de transportbandslösningar som ofta används i andra anläggningar.

Ett slutet vattensystem skyddar miljön

EBP:s ytbehandlingsanläggning är byggd för att överträffa såväl dagens som morgondagens miljökrav. Processen är därför konstruerad som ett helt slutet system. Spillvattnet renas och återanvänds inom anläggningen. Övriga ämnen som filtreras bort eller fälls ut vid reningen tas om hand för destruktion.

Uppfyller OEM-standarder

EBP:s ytbehandlingsanläggning uppfyller de strängaste kvalitetskraven för korrosionsskydd och ytfinish, inklusive OEM-krav från tillverkare som exempelvis:

  • Volvo
  • Audi
  • Aston Martin
  • Scania
  • SAAB

Packning

En optimal förpackning för varje leverans

Fordonskomponenter är skrymmande och känsliga för stötar. Förpackningen och transportskyddet måste ge ett fullgott skydd och samtidigt underlätta logistiken för att ge ett effektivt produktionsflöde till en så låg kostnad som möjligt. EBP erbjuder en optimal helhetslösning för det sista men mycket viktiga steget i värdekedjan – leveransen.

En karossdel som levereras till serieproduktionen kräver en viss typ av förpackning. Samma karossdel kräver en helt annan typ av förpackning när den ska levereras direkt till märkesverkstadens reservdelslager. EBP:s förpackningskoncept bygger på att hitta den optimala lösningen för varje kund. Målet är alltid att transportera en oskadad del till en låg total kostnad för kunden. Men en bra förpackning kan generera ett ännu högre mervärde.

Med rätt typ av förpackning och märkning är det enkelt att identifiera produkten, att skydda den mot stöld, att kontrollera var produkten befinner sig i leveranskedjan, samtidigt som godsmottagning och uppackning underlättas. Rätt förpackning är också lätt att återvinna eller återanvända.

LASERSKÄRNING

5-axlig laserskärning

EBP har två 5-axliga laserskärningsmaskiner med stora bord för att hantera några av marknadens största Body in White artiklar så som helsidor och huvar i både aluminium och stål.

Maskin 1- Trumpf 7040 fiber 3000W

Kabinvolym: X4000*Y2000*Z750

Maskin 2- Prima Optimo CO2 4000W

Kabinvolym: X4500*Y2500*Z1000