• Helautomatiserad Presslinje

  • Programmerbar Smörjare & Tvätt

  • Verktygbytessystem

Pressning

En fullvuxen och fullt anpassningsbar presslinje

EBP:s pressverk är byggt för att uppfylla fordonsindustrins växande efterfrågan på
karossdelar av origínalkvalitet tillverkade i nischvolymer. Därför uppfyller vår presslinje mycket högt ställda krav på presskraft, precision och kapacitet. Samtidigt är varje press utformad för att enkelt kunna anpassas efter olika verktygsegenskaper. Detsamma gäller pressverkets layout.

Vår presslinje består av sex separata
pressar med en maximal presskraft på 2 000 ton och med pressbord upp till 5x2,5 meter. Presslinjen är helautomatisk med robotar som matar råämnet mellan varje presstempo. Linjen kan köras i allt från ett till sex presstempon, med utmatning efter valfritt tempo. Presslinjen kan också köras reversibelt med inmatning i press 6 för en effektivare utnyttjandegrad.