Produktion

Låt oss ta över er nischproduktion

De flesta biltillverkare inriktar sig på stora tillverkningsserier för att uppnå maximal lönsamhet. I många bilfabriker är det därför olönsamt och omständligt att ställa om produktionen till mindre serier, för nischmodeller eller för reservdelar. Det är här EBP kommer in i bilden. Vår kompetens och produktionsteknik är helt inriktad på rationell och effektiv nischvolymtillverkning av karossdelar i högsta kvalitet.

Därför kan vi ta över totalansvaret för all produktion och leverans av de karossdelar som inte passar att tillverka i era egna fabriker. Tack vare vår samlade erfarenhet från fordonsindustrin kan vi uppfylla kraven när det gäller karossdelar både för serietillverkning och för er reservdelsförsörjning.

SERIEPRODUKTION

Nischvolymer levererade i rätt tid

När det gäller Tier 1-leveranser av karossdelar och strukturdetaljer har EBP den kapacitet och kompetens som krävs för att producera monteringsfärdiga sammansättningsdelar och enskilda komponenter med högsta kvalitet och precision.

Vårt flexibla OEM-koncept är baserat på vår toppmoderna produktionsteknologi, som optimerats för att hantera varierande produktionsvolymer. Genom vår förmåga att anpassa såväl produktions- som logistiklösningar kan vi fullfölja våra kunders ursprungliga krav på tillverkningsprocesser och kvalitetsstandarder.

Fördelar

 • Hög kompetens och ett stort kunnande inom pressning, sammansättning och ytbehandling av stål, höghållfast stål, rostfritt och aluminium
 • Effektiv produktion oavsett komponentstorlek – vi hanterar allt från mindre balkar till stora detaljer för lastbilshytter
 • Kapacitet att klara JIT-sekvensleveranser (Just-In-Time)
 • Snabb hantering av produktionsövertagande och önskemål om produktändringar
 • TS 16949- och ISO 14000-kvalitetscertifikat

Reservdelar

Ett unikt koncept för orginaldelar

OES-produktion (Original Equipment Spares) var vår ursprungliga affärsidé. En stor del av vår produktion går fortfarande till servicemarknaden. Vårt helhetskoncept för reservdelsproduktion innehåller pressning med hög kapacitet, flexibla sammansättningslösningar, ytbehandling i världsklass samt förpackningar optimerade för kundens distributionsval. Tack vare vårt kunnande inom dessa områden kan vi leverera transport- och monteringsklara kaross- och sammansättningsdelar, direkt till slutanvändaren om så önskas.

Vi garanterar ett problemfritt produktionsövertagande och tar fullt ansvar för era reservdelsleveranser under produktens återstående livscykel. Vi producerar ”on demand” vilket eliminerar behovet av kostsamma buffertlager och lageranläggningar.

Fördelar

 • Leveranser i 15 år efter att serieproduktionen har upphört (enligt kundernas marknadskrav)
 • Övertagande och optimering av befintlig produktionsutrustning
 • Effektivt utnyttjande av flexibla sammansättningslinor
 • Utveckling av anpassade paketerings- och leveranslösningar
 • Effektiv produktion oavsett komponentstorlek – från mindre balkar till stora detaljer för lastbilshytter
 • Produktionsteknologi för stål, höghållfast stål, rostfritt och aluminium
 • Kontinuerlig kvalitetshantering

Logistik

Logistik

Verktygsframtagning

Verktygsframtagning