Om företaget

eBP i korthet

EBP är en av norra Europas största leverantörer av karossdelar till fordonsindustrin. EBP grundades 1996, har ca 100 anställda och en årlig omsättning på 340 miljoner SEK.

Affärsidé

EBP ska erbjuda marknadens mest konkurrenskraftiga helhetskoncept för tunnplåtsdetaljer. Våra tjänster ska vara effektiva, innovativa och av rätt kvalitet genom hela livscykeln.

Certifierade ledningssystem

Fordonsindustrin har höga krav på arbetssätt, produkt- och leveransprecision. EBP lever upp till kraven och är certifierade enligt ISO/IATF16949.

EBP arbetar också aktivt med miljöfrågor inom företaget och är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Ägarstruktur

Bolaget ägs till 100% av PVI Sheet Metal som ägs till 100% av Per Vannesjö Industri (PVI) med säte i Västerås.

Certifikat

Broschyrer