Om företaget

eBP i korthet

EBP är en av norra Europas största leverantörer av karossdelar i nischvolymer till fordonsindustrin. EBP grundades 1996, har ca 200 anställda och en årlig omsättning på 350 miljoner SEK.

Affärsidé

EBP ska erbjuda marknadens mest konkurrenskraftiga helhetskoncept för nischade lågvolymsserier av karosseridetaljer till fordonsindustrin. Våra tjänster ska vara flexibla, innovativa och av rätt kvalitet genom hela livscykeln.

Certifierade ledningssystem

Fordonsindustrin har höga krav på arbetssätt, produkt- och leveransprecision. EBP lever upp till kraven och är certifierade enligt ISO/TS16949.

EBP arbetar också aktivt med miljöfrågor inom företaget och är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Ägarstruktur

Bolaget ägs till 100% av PVI Sheet Metal som ägs till 100% av Per Vannesjö Industri (PVI) med säte i Västerås.

Ingår i Techtank Automotive

TECHTANK AUTOMOTIVE – Advanced Engineering and Manufacturing of Components and Systems

Techtank Automotive is a cooperation between automotive suppliers in the south of Sweden, and a network within the Techtank alliance. We design, manufacture and deliver automotive body and interior systems and tools. Our customers are demanding and expect nothing but the best quality and delivery on time.

Certifikat

Broschyrer