• EBP produktionsanläggning

    Allt under ett tak

Allt under ett tak

EBP:s produktionsanläggning i Olofström är en av norra Europas större tillverkare av karossdelar inom nischvolymsegmentet. Med vårt flexibla produktionssystem kan vi optimera produktionsserier efter våra kunders behov och produktens komplexitet.

Vår presslinje togs i drift så sent som 2005 och är en av de kraftfullaste och mest anpassningsbara i Europa. I sammansättningslinjen används effektiv och flexibel robotteknologi. Såväl vår ytbehandlingsteknik som vår paketeringsprocess ligger i absolut framkant. Som biltillverkare är ni välkomna hit och se processerna med egna ögon.

Med öga för kvalitet

På EBP är kvalitetsarbetet en ständigt pågående process. Kvalitetskontrollen är inbyggd i hela processen vilket manifesteras i våra ISO/TS 16494- och ISO 14001-certifikat. I enlighet med varje kunds specifika standarder utför vi regelbundet prov där vi kontrollerar de olika produkternas måttnoggrannhet, form, finish och hållfasthet.