Tjänster

Låt oss ta över er nischproduktion

De flesta biltillverkare inriktar sig på stora tillverkningsserier för att uppnå maximal lönsamhet. I många bilfabriker är det därför olönsamt och omständligt att ställa om produktionen till mindre serier, för nischmodeller eller för reservdelar. Det är här EBP kommer in i bilden. Vår kompetens och produktionsteknik är helt inriktad på rationell och effektiv nischvolymtillverkning av karossdelar i högsta kvalitet.

Därför kan vi ta över totalansvaret för all produktion och leverans av de karossdelar som inte passar att tillverka i era egna fabriker. Tack vare vår samlade erfarenhet från fordonsindustrin kan vi uppfylla kraven när det gäller karossdelar både för serietillverkning och för er reservdelsförsörjning.