• Flexlinje

  Hantering mellan robotar

 • Flexlinje

  Clinchning

 • Flexlinje

  Limning

 • 3-d laser

  Skärning och håltagning

Sammansättning

Alla vanliga sammansättningstekniker i en och samma anläggning

Våra system är fullt kompatibla med alla i branschen mest förekommande industrirobottekniker som t.ex. från ABB och KUKA. Vi har även flexibilliteten att använda oss av andra robottekniker som kunden tillhandahåller vid övertagande av existerande sammansättningsanläggningar för installation hos EBP.

Falsning

För närvarande använder vi två olika falsningstekniker: Table top falsning och rullfalsning. Table top falsning ersätts ofta av rullfalsning vid produktion av lägre volymer, då detta ger ekonomiska fördelar utan att kvaliteten påverkas.

Sammanfogning

Vi producerar förslutningar för sammanfogning med antingen fasta eller robotmonterade munstycken. Vi hanterar majoriteten av alla adhesiva ämnen på marknaden i såväl flexlinjeceller och fristående celler, som i den utrustning vi tar över från kunden.

Punktsvetsning

För punktsvetsning av stål använder vi såväl manuella som robotmonterade och fasta svetsaggregat, antingen i vår flexibla presslinje eller tillsammans med den utrustning som kunden tillhandahåller. En automatiserad elektrodmatningsstation används för automatisk formning av svets-elektroderna, vilket garanterar att punktsvetsfogarna håller högsta kvalitet.

MIG-svetsning

Vi har den utrustning och expertkunskap som krävs för att utföra MIG-svetsning av både stål och aluminium vid automatisk produktion i robotceller. I de fall en automatiserad lösning inte är lämplig använder vi manuell svetsning, utförd av licensierade svetsare.

Nitning och clinchning

För sammanfogning av aluminium använder vi clinchning, självstansande nitning och nitning, beroende på vilken process kunden har valt för den aktuella produkten.

3D-laserskärning

Vi utför skärning i tunnplåt i våra 3D-lasermaskiner. Vi kan hantera aluminium, stål och rostfritt.  Max arbetsvolym är 4,5*2,5 meter.