• Packning

    Packningsprocess

  • Packning

    Packningsprocess

  • Packning

    Artikelidentifiering

Packning

En optimal förpackning för varje leverans

Fordonskomponenter är skrymmande och känsliga för stötar. Förpackningen och transportskyddet måste ge ett fullgott skydd och samtidigt underlätta logistiken för att ge ett effektivt produktionsflöde till en så låg kostnad som möjligt. EBP erbjuder en optimal helhetslösning för det sista men mycket viktiga steget i värdekedjan – leveransen.

En karossdel som levereras till serieproduktionen kräver en viss typ av förpackning. Samma karossdel kräver en helt annan typ av förpackning när den ska levereras direkt till märkesverkstadens reservdelslager. EBP:s förpackningskoncept bygger på att hitta den optimala lösningen för varje kund. Målet är alltid att transportera en oskadad del till en låg total kostnad för kunden. Men en bra förpackning kan generera ett ännu högre mervärde.

Med rätt typ av förpackning och märkning är det enkelt att identifiera produkten, att skydda den mot stöld, att kontrollera var produkten befinner sig i leveranskedjan, samtidigt som godsmottagning och uppackning underlättas. Rätt förpackning är också lätt att återvinna eller återanvända.