Verksamhetspolicy

 

VERKSAMHETSPOLICY

 

EBP i Olofström tillverkar karossdelar till flera av Europas ledande biltillverkare. Vi är specialiserade på produktion för såväl serieproduktion som eftermarknad.

 

 

Vår verksamhet kännetecknas av att vi:

 

   • Infriar våra kunders förväntningar
   • Eftersträvar en god arbetsmiljö för våra anställda
   • Främjar ett konstant lärande och involverar ständiga förbättringar i vårt dagliga arbete 
   • Alla anställda inom EBP ansvarar för att leverera produkter och tjänster i rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt kost till externa och interna kunder
   • Mäter kvalitet och miljö på uppnådda reslutat mot fastställda mål och nyckeltal
   • Beaktar miljöaspekterna utifrån deras miljöpåverkan ställd i relation till god ekonomi för alla inblandade parter
   • Förebygger och minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan genom utveckling av vår produktion, tjänster och processer
   • Genom kunskap, engagemang och delaktighet följer och efterlever gällande lagar och förordningar
   • Ständigt jobbar med en hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt, d v s en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov

 

Våra värderingar är:

 

Respekt – Respektera så blir du respekterad, eller som man bemöter

andra blir man bemött

 

Engagemang – Engagerade och ansvarstagande medarbetare avgör

EBP´s framtid.

 

Affärsmannaskap  – EBP´s förmåga att skapa ett långsiktigt hållbart företag där ALLA

i organisationen bidrar och ser till kundens bästa