Volvo Truck Corporation

2009-09-13

EBP har nominerats till leverantör för ett nytt projekt av Volvo Truck Corporation. Projektet startar omedelbart och de första leveranserna kommer att ske under kvartal 3 2009.