Ny order på reservdelsproduktion till Audi A8

2014-06-09

EBP har ingått nytt avtal om reservdelsproduktion till Audi AG med helhetskoncept på pressning, sammansättning, målning och packning. Avtalet omfattar leverans av kompletta karossytterdetaljer i aluminium till Audi A8 D4, som är den fjärde generationen A8 och introducerades 2010.

För att möta kraven på effektivitet och kvalitet så utvecklar EBP nya smarta robotprocesslösningar anpassade för de lägre volymerna men levererar enligt samma höga krav som för serieproduktion.

Installation och idrifttagande hos EBP beräknas fortgå över sommaren 2014. Leverans av första detaljer för godkännande av kund är planerat att ske under kvartal 3, 2014.

Produktionsstart hos EBP är beräknat till årsskiftet 2014/15.