EBP tillsammans med andra företag i Blekinge startar kontor i Coventry, Storbritannien.

2016-02-22

”Förberedelserna pågår för fullt med att ställa i ordning ett Techtank-kontor på Coventry and Warwickshire Growth Hub i Storbritannien. Kontoret bemannas av konsulter från företaget 52Global som är specialiserade på den brittiska fordonsindustrin och väl insatta i Techtanks Automotive-nätverk. Satsningen möjliggörs bland annat tack vare företagsstöd från Länsstyrelsen i Blekinge samt medlemsföretagens egna insatser.
– Genom lokal representation stärker vi Techtanks och våra medlemsföretags renommé ytterligare som en seriös affärspartner. Vi har stort förtroende för de konsulter vi anlitar på plats och är övertygade om att vi genom denna satsning kommer att skapa fler kontaktytor och i förlängningen nya affärer för våra medlemsföretag, berättar Ulrica Larsson, VD på EBP och ordförande i Automotive-nätverket.
Kontoret kommer att ha ett par arbetsplatser samt tillgång till möteslokaler tillgängliga för Techtank-medlemmar att använda enligt överenskommelse. Mer information om detta kommer inom kort.” Läs mer på www.techtank.se/automotive