Aston Martin

2013-01-29

EBP har med succé avslutat en nytt projekt i samarbete med Aston Martin för leverans av komplett sammansatt och målad motorhuv till serieproduktionen. Detta ”turnkey” projekt har pågått i nästan två år och har involverat design, utveckling och tillverkning av verktyg och monteringsutrustning. Leverans av godkända detaljer till produktionen har påbörjats.